dock pr03x

dock pr03x

    Docking Dell PR03X
    1.300.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
    Docking Dell PR03X Docking Dell PR03X thích hợp cho các dòng: Dell Latitide E: E40000, ATG, E6410, E6410 ATG, E6420, E6430, E6500, E6510, E6510 ATG, E6520, E6530, E6540, ST, XT3 Mệnh giá M: M2400, M4400, M4500, M4600, M4700, M4800, M6400, M6500, M6600, M6700, M6800 Cấu tạo máy: 3 cổng USB...
    1.300.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ Đặt mua