RAM:

Ram 2Gb Bus 1333/1600 (Hàng tháo máy): 290k

Ram 4Gb Bus 1333/1600 (Hàng tháo máy): 580k

Ram 8Gb Bus 1333/1600 (Hàng tháo máy): 1160k

HDD:

Hdd 160Gb 5400/7200rpm (Hàng tháo máy): 490k

Hdd 250Gb 5400/7200rpm (Hàng tháo máy): 690k

Hdd 320Gb 5400/7200rpm (Hàng tháo máy): 890k

Hdd 500Gb 5400/7200rpm (Hàng tháo máy): 1090k

SSD:

Ssd 120Gb (Hàng tháo máy): Liên hệ

Ssd 240Gb (Hàng tháo máy): Liên hệ